ROZVRH HODIN VŠECH ROČNÍKŮ

Rozvrh hodin: I. třída, ročník 1.,2., školní rok 2021/2022

O.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

7:20-8:05

8:15-9:00 9:05-9:50 10:15-11:00 11:10-11:55

 

PO

 

 1. HV Vej.

 2. HV Vej.

 1. JČ Pet.

 2. JČ Pet.

 1. ČJ Pet.

 2. ČT Pet.

 1. TV Pav.

 2. TV Pav.

     
ÚT

 1. M Pet.

 2. M Pet.

 1. JČ Pet.

 2. JČ Pet.

 1. M Pet.

 2. M Pet.

 1. ČJ Pet.

 2. ČT Pet.

 1. Pr Pav.

 2. Pr Pav.

 

 

ST

 2. ČT Pet.

 1. JČ Pet.

 2. JČ Pet.

 1. M Pet.

 2. M Pet.

 1. ČJ Pet.

 2. ČT Pet.

 1. TV Pav.

 2. TV Pav.

ČT  

 

 1. JČ Pet.

 2. JČ Pet.

 1. M Pet.

 2. M Pet.

 1. ČJ Pet.

 2. ČT Pet.

 1. PČ Pav.

2. PČ Pav.

 

 

1. JČ Pet.

2. JČ Pet.

1. M Pet.

2. M Pet.

1. Pr Pav.

2. Pr Pav.

 1. VV Vej.

2. VV Vej.

Počty hodin:

Ročník ČJ M PR HV VV TV Celkem
1. 9 4 2 1 1 1 2 20
2. 10 5 2 1 1 1 2 22

Třídní učitelka: Mgr. Eva Petržilková      Ředitelka: Mgr. Eva Petržilková

 

Rozvrh hodin: II. třída, ročník 3.,4., školní rok 2021/2022

O.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

7:20-8:05

8:15-9:00 9:05-9:50 10:15-11:00 11:10-11:55 12:00-12:45  

13:15-14:00

PO

 

 3. HV Vej.

 4. HV Vej.

 3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

3. M Vej.

 4. M Vej.

 3. TV Pav.

 4. TV Pav.

 3. VL Vej.

 4. VL Vej.

   
ÚT

 3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

3. M Vej.

 4. M Vej.

3. ČT Pav.

 4. ČT Pav.

 3. AJ Vej.

 4. AJ Vej.

3. Pr Vej.

4. Př Vej.

 

 

ST

 

3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

3. M Vej.

 4. M Vej.

 3. AJ Vej.

 4. AJ Vej.

3. TV Pav.

 4. TV Pav.

3. VL Vej.

 4. VL Vej.

ČT  

 

3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

3. M Vej.

 4. MG Vej.

 3. ČT Pav.

 4. ČT Pav.

 1. PČ Pav.

2. PČ Pav.

 3. AJ Vej.

 4. AJ Vej.

4. Př Vej.

 

 

3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

3. MG Vej.

 4. M Vej.

3. JČ Vej.

 4. JČ Vej.

 3. VV Vej.

4. VV Vej.

4. VV Vej.

Počty hodin:

Ročník ČJ M PR HV VV TV Celkem
1. 9 4 2 1 1 1 2 20
2. 10 5 2 1 1 1 2 22

 Třídní učitelka: Mgr. Eva Petržilková      Ředitelka: Mgr. Eva Petržilková

 

 

to top button